Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , ,

8 September 2014

Kaplan_mystudyuk_blogpost

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนต่อปริญญาตรี-โทที่สหราชอาณาจักรดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับน้องๆ ที่มีเกรดน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดไว้ ปัจจุบันจึงมีสถาบันหรือวิทยาลัยเอกชนต่างๆ หรือสถาบันที่รู้จักกันดีอย่าง Kaplan International Colleges (KIC) ได้เปิดหลักสูตร Pathway เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาที่ ประเทศอังกฤษและสก๊อตแลนด์ ซึ่งจะมีหลักสูตรต่างๆ เช่น Foundation certificates, Pre-Masters, Graduate diploma และ English courses หลักสูตรเหล่านี้จะเป็นเหมือนประตูสู่การเรียนต่อต่างประเทศที่มีมาตรฐานและ รับรองผลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักร โดยถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.8 ที่ต้องการปรับพื้นฐานทางด้านภาษาและสาขาวิชาที่จะเรียน โดยการจับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือน เหตุผลต่อไปนี้จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจว่าทำไมต้องเรียน Pathway ก่อนเรียนต่อค่ะ

1. สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 

ถึงแม้ว่าน้องๆ จะได้ GPA น้อย แต่ถ้าน้องๆ เรียนจบคอร์ส Pathway ตามคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนจะได้รับการการันตีว่าจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กับ KIC เพราะว่าคอร์สนี้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากนักเรียนที่ลงเรียน Pathway จะได้พัฒนาทักษะต่างๆ จนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-โท ทั้งเรื่องของภาษาหรือความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาที่จะเรียน 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

การพัฒนาภาษาในเชิงวิชาการเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักศึกษาปริญญา ตรี-โท เพราะว่าจะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยการนำทักษะและเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการเขียน essay หรือ dissertation ได้อย่างเชี่ยวชาญและแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ Pathway จะช่วยฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ถกเถียง หรือผึกวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอชิ้นงานผ่านการพรีเซ็นต์หน้าห้องเรียน  เมื่อจบคอร์สนักเรียนจะสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียน Pathway มาต่อยอดในการเรียนปริญญาโทได้ดียิ่งขึ้น  หากน้องๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทางวิชาการที่ดี จะทำให้น้องๆ นำเสนอความคิดออกมาได้ดีและน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะผ่านการเขียนหรือพูด ซึ่งจะช่วยให้น้องได้คะแนนดียิ่งขึ้นในขณะที่เรียนปริญญาในอนาคต 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเรียน

นักเรียนจะได้มีโอกาสได้เลือกเรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาตรี-โทที่นักเรียนวางแผนไว้ โดยทาง KIC จะให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ เป็นรายบุคคล ทั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เลือก เช่น Business, Law, Social Sciences, Computing, Media and Communications, Hospitality and Tourism, Sciences และ Engineering  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในสาขาวิชาดังกล่าว ดังนั้น นักเรียนจะสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาได้ง่ายยิ่งขึ้น

4. เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับชีวิตนักเรียนอังกฤษ

หลักสูตร Pathway จะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนในสหราชอาณาจักร รวมถึงการใช้ชีวิตในต่างแดนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบการศึกษาของที่นั่นแตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง จึงทำให้นักเรียนปรับตัวไม่ทัน หรืออาจเกิดอาการ Culture shock ดังนั้น KIC จึงสร้างบรรยากาศการเรียนให้ใกล้เคียงกับการเรียนในมหาวิทยาลัยจริงๆ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสการเรียนปริญญาในสหราชอาณาจักรอย่างแท้จริง

 

หากคุณสนใจศึกษาต่อหลักสูตร Pathway ของ KIC หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ เจ้าหน้าที่ Hands On พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลและการสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ คลิกติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Go to top