Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก :

23 October 2013

ควรจะตอบรับ offer เมื่อไหร่ และสิ่งสำคัญอื่นๆที่ควรพิจารณา

offer
การตอบรับ offer ให้เร็วที่สุด (ในช่วงต้นปี) มีข้อดีหลายอย่าง เนื่องจากยังมีหลายขั้นตอนที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะไปเรียนซึ่งจะใช้เวลามาก หากปล่อยไว้ช้าเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์ที่จะทำไม่ทันมากเท่านั้น ถือเป็นการเพิ่มความเครียดและเพิ่มปัญหาให้ตนเองโดยไม่จำเป็น

ขั้นตอนการตอบรับของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วควรที่จะเผื่อเวลาไว้ประมาณ 4 สัปดาห์หลังจากตอบรับ offer ของมหาวิทยาลัย เพื่อรอและเตรียมเอกสารในการยื่นสมัครวีซ่า โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ pre-sessional ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าการตอบรับ unconditional offer

ข้อควรคิด เกี่ยวกับการตอบรับ offer เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนวันเปิดเรียน

 

1) ต้องเรียน pre-sessional English course หรือไม่ และเรียนนานเท่าไหร่
หากคะแนน IELTS ของคุณไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย คุณสามารถลงเรียน pre-sessional English course ได้ มหาวิทยาลัยส่วนมากในประเทศอังกฤษมี pre-sessional English Course เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้เพิ่มความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ การเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยส่วนมากแล้ว pre-sessional English course จะใช้เวลาในการเรียน 6-8 สัปดาห์ หากคะแนน IELTS ของผู้เรียนต่ำกว่าเกณท์ 0.5 คะแนน คุณควรสอบถามรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยจาก counsellor ของคุณ หรือตรวจสอบกับทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะ pre-sessional English course ของบางมหาวิทยาลัยอาจจะนานกว่า 6-8 สัปดาห์ เมื่อตัดสินใจจะไปเรียน pre-sessional English course แล้ว ต้องทำการสมัครเรียน จ่ายค่ามัดจำหรือค่าเรียน และรอรับหมายเลข CAS (ทางมหาวิทยาลัยจะส่งมา เพื่อใช้ในการขอวีซ่า) ในบางกรณี อาจจะต้องไปเรียนคอร์ส 20 สัปดาห์ ที่เริ่มเรียนในเดือน เมษายน/พฤษภาคม หรือคอร์ส 15 สัปดาห์ที่เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน เพราะฉะนั้นควรวางแผนล่วงหน้า ควรจะรีบสมัครเพราะว่า pre-sessional English course เป็นคอร์สที่มีนักเรียนสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก เมื่อคอร์สเต็มแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

2) ใช้เวลาสมัครเรียน pre-sessional English course นานเท่าไหร่
ส่วนมากจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย เพราะทางมหาวิทยาลัยจะต้องส่ง CAS มาให้เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่า ในกรณีเร่งด่วน ทางมหาวิทยาลัยอาจลดระยะเวลาตรงนี้ให้ได้บ้าง แต่อย่าลืมว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีนักเรียนจากทั่วโลกสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก จึงควรเผื่อเวลาให้ทางมหาวิทยาลัย หากเป็นไปได้ควรจะต้องสมัครเรียน และจ่ายค่ามัดจำให้เร็วที่สุด เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่ง CAS มาให้

 

3) ต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนจึงจะได้วีซ่าหรือเปล่า
การจะสมัครวีซ่าได้นั้น คุณต้องได้ unconditional offer เพื่อเรียน degree course หรือ pre-sessional course และหลายมหาวิทยาลัยจะส่ง CAS ให้ก็ต่อเมื่อคุณจ่ายค่ามัดจำแล้ว อย่าลืมว่าวิธีการจ่ายค่ามัดจำมีผลต่อระยะเวลาการส่ง CAS เนื่องจากทางมหาลัยจะได้รับค่าเรียนของคุณเร็วกว่าหากคุณจ่าย online ด้วยบัตรเดรดิต ซึ่งในขณะเดียวกันการจ่ายด้วยการโอน (ใช้เวลา 3-4 วัน) หรือ bank draft (มากกว่า 7 วัน) ซึ่งส่งผลให้ได้ CAS ช้ากว่า นี่เป็นข้อควรคำนึงเมื่อระยะเวลากระชั้นชิด
หากคุณจ่ายค่าเรียนล่วงหน้า คุณสามารถหักเงินจำนวนนั้นออกจากจำนวนเงินที่ต้องใส่ไว้ในบัญชี 28 วันในการขอวิซ่าได้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณเรียน pre-sessional English course ที่ใช้เวลานาน ก็ควรจะเตรียมนำเงินฝากในบัญชีไว้แต่เนิ่นๆ เนื่องจากคุณยังต้องใส่จำนวนเงินที่คงเหลือไว้ในบัญชีเป็นเวลา 28 วันเช่นเดิม

 

4) ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
ทางมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษไม่บังคับให้ตรวจสุขภาพ แต่ในการที่จะทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษได้นั้น คุณจะต้องผ่านการตรวจปอด และได้รับใบรับรองจาก International Organisation for Migration (IOM) เพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นวัณโรคปอด คุณจะต้องโทรไปนัดวันตรวจกับทาง IOM หากผลการ x-ray ไม่มีปัญหาอะไร คุณจะได้รับใบรับรองภายใน 2-3 วัน แต่จากสถิติของทาง Hands On แล้ว ทุกปีจะมีผู้สมัครบางคนที่ตรวจปอดไม่ผ่าน และต้องกลับไปตรวจเสมหะ ซึ่งต้องรอผลตรวจเป็นเวลา 3 วัน หากผลตรวจเสมหะไม่ผ่าน จะต้องไปเพาะเชื้อเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง 2 เดือน ใบรับรองมีอายุ 6 เดือน เพราะฉะนั้น ควรจะรีบตรวจปอดเสียแต่เนิ่นๆ (ก่อนตัดสินใจเลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ยังได้)

 

5) ใช้เวลาขอวีซ่านานเท่าไหร่
ระยะเวลาในการทำวีซ่า ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา หากเป็นช่วงเวลาที่มีคนไปสมัครวีซ่ามาก (มิถุนายน-กลางกรกฎาคม สิงหาคม-กลาง กันยายน) อาจใช้เวลาถึง 15 วันทำการ สำหรับวีซ่านักเรียนชนิด Tier 4 ระยะเวลาการดำเนินการทำวีซ่ามักจะไม่แน่นอน จึงแนะนำให้สมัครก่อนเริ่มการเรียนการสอนประมาณ 3 เดือน หากได้รับ CAS จากทางมหาวิทยาลัยแล้ว
อย่าลืมว่า คุณจะต้องเอาเงินใส่ไว้ในบัญชี 28 วันก่อน มีหมายเลข CAS สำหรับ unconditional offer ของคอร์สเรียนหรือ pre-sessional English course และจะต้องมีใบรับรองจาก IOM จึงจะสมัครวีซ่าได้

 

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวคุณ เป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกปีมีนักเรียนที่ต้องเร่งสมัครและไปเรียนอย่างเฉียดฉิว ในบางกรณีก็ไปเรียนไม่ทันจนต้องรอเรียนปีถัดไป เพราะฉะนั้น ให้รีบติดต่อ Counsellor ของคุณ เพื่อปรึกษาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับเข้าเรียนของคุณ

Go to top