Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก :

22 October 2013

Pathway Programs ช่วยคุณได้อย่างไร

Pathway Programmes ช่วยคุณได้อย่างไร

เมื่อมหาวิทยาลัยจะเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน ประวัติการศึกษา/เกรดเฉลี่ย และระดับของภาษาอังกฤษถือเป็น 2 ปัจจัยหลัก ในแต่ละปีมีนักศึกษาจำนวนมากมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่เลือก ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จำนวนของโปรแกรม ‘pathway’ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักร

 

Pathway programme เป็นทางเลือกสู่การเข้าเรียนระดับปริญญาได้โดยตรง โดยมีรูปแบบการสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่คุณตั้งใจจะเข้าเรียน เพิ่มทักษะการเรียนและการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย และเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญา Pathways มีทั้งระดับปริญญาตรี คือ Foundation Programmes และระดับปริญญาโท คือ ‘Pre-masters’ หรือ ‘Graduate Diploma’

 

หลักสูตรนี้มีอยู่ในแคมปัสมหาวิทยาลัยหรืออาจจะแยกออกไปอยู่ตามโรงเรียนหรือวิทยาลัยเอกชน และโดยปกติจะมีการรับประกันว่าจะได้เข้าสู่หลักสูตรปริญญาในมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้เมื่อคุณเรียนจบตามเกรดที่กำหนด

ตัวอย่าง INTO Graduate Diploma (Postgraduate Pathway Programme มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเข้าเรียนระดับปริญญาโท)

INTO ขอเสนอ Graduate Diploma นำทางสู่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร Graduate Diploma เริ่มสอนในเดือนมกราคมและคุณสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทรอบกันยายนตามโครงสร้างด้านล่างนี้

Untitled-1

การเข้าเรียนเดือนมกราคมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนน IELTS ไม่ถึงระดับที่จะเข้าเรียนปริญญาโท หรือนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยไปสักหน่อย หรือผู้ที่อยากเข้าเรียนเพื่อจะได้อบรมและเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะการเรียนและการทำวิจัยในสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยอังกฤษ

 

ในการเรียน Graduate Diploma นักเรียนจะได้เรียนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนระดับปริญญาโท และวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาโทที่คุณวางแผนเรียนต่อ และคุณยังจะได้ทำโครงการวิจัยตามหัวข้อที่คุณสนใจอีกด้วย

 

โปรแกรมนี้เปิดสำหรับบางสาขาวิชา ยกตัวอย่าง INTO เสนอหลักสูตร Graduate Diploma ในสาขาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาทางการเมืองสังคมและระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยพันธมิตร ฉะนั้น โปรแกรมนี้จะนำคุณสู่หลักสูตร​​ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำ เช่น

* University of Manchester
* University of Exeter 
* University of East Anglia
* Glasgow Caledonian University
* Queen’s University Belfast
* City University London
* Newcastle University

 

Pathway Programmes สู่ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนในเดือนมกราคม และจบการศึกษาในช่วงที่จะลงทะเบียนเข้าเรียนปริญญาโทในเดือนกันยายนพอดี ดังนั้น หากคุณไม่ได้เข้าเรียนเพราะคะแนนสอบ IELTS ไม่ถึง หรือเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ คุณก็น่าจะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pathway Programmes

Go to top