Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : ,

22 October 2013

คะแนนภาษาอังกฤษต่ำมากทำอย่างไรดี

IELTS

ปัญหาหลักๆ ของนักศึกษาต่างชาติส่วนมาก คือ ภาษาอังกฤษ งานที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทำ และคะแนนทั้งหมดจะมาจากการเขียน และการพูด สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จากการไปศึกษาต่อต่างประเทศคือการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษ

ถ้าคุณต้องการศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นอุปสรรคหนึ่งที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ นักเรียนในมหาวิทยาลัยอังกฤษทุกคนจะต้องผ่านแบบทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ที่รู้จักกันในนาม IELTS แบบทดสอบนี้เป็นตัววัดความสามารถทางด้านภาษาของคุณว่าดีเพียงพอที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือไม่

คุณสามารถสมัครสอบไอเอล กับ Hands On เราเป็นศูนย์รับสมัครสอบที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คอร์ส ‘pre-sessional’ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายๆ มหาวิทยาลัยเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในด้านภาษาแก่นักเรียนต่างชาติก่อนเข้าเรียนหลักสูตรจริง

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเข้มข้นมาก ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา แม้จะได้รับข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขก็ตาม หลักสูตรมีตั้งแต่ 2-20 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของคุณ คะแนนของแต่ละสาขาวิชาที่คุณเลือกและนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย

 

การวัดคะแนน IELTS

จะวัดจากคะแนนในแต่ละทักษะ ไม่ได้วัดจากคะแนนโดยรวม สิ่งที่คุณควรรู้อีกอย่างหนึ่ง การเข้าเรียน pre-sessional courses ไม่ได้เป็นการรับรองว่าคุณจะได้เข้าเรียนต่ออย่างแน่นอน โดยส่วนมากการเรียน pre-sessional course จะเป็นเงื่อนไขของการเรียนต่อ โดยนักเรียนจะต้องผ่านการประเมิณผล โดยทั่วไปจะใช้คำว่า ‘Successful completion of the pre-sessional course.’

ก่อนหมดคอร์สจะมีการสอบวัดความรู้ ถ้าคุณเข้าเรียนเป็นประจำ ส่งงานที่อาจารย์มอบหมายครบ และตั้งใจเรียนอย่างมาก คุณก็จะสอบผ่าน แต่ในทุกๆ ปี มีนักเรียนบางคนที่สอบไม่ผ่าน และไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรจริงได้ แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์น้อย
ถ้าคุณต้องการจะเรียนคอร์ส pre-sessional ควรรีบตัดสินใจอย่างจริงจังได้แล้ว เพราะคอร์สส่วนมากจะเริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ถ้าคะแนนไอเอลของคุณอยู่ที่ 5.5 คุณควรต้องรีบดำเนินการสมัคร และขอวีซ่าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา

 

คอร์ส pre-sessional

pre-sessional

ถือเป็นคอร์สที่เหมาะกับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) ด้วยเช่นกัน เป็นโอกาสในการทำความคุ้นเคยกับประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัย และเมืองที่จะไปอยู่ก่อนเริ่มต้นเข้าเรียนในหลักสูตรจริง นักเรียนจำนวนมากเลือกเรียนคอร์ส unconditional offer ช่วงสั้นๆ ประมาณ 4-6 สัปดาห์ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรจริง เหมือนเป็นการปฐมนิเทศสู่รั้วมหาวิทยาลัย และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

 

นอกเหนือจากการเรียนคอร์ส pre-sessional แล้ว คุณก็สามารถเพิ่มคะแนนไอเอลของคุณได้โดยการเรียนเพื่อเตรียมสอบไอเอลในประเทศไทย ซึ่ง บริติช เคานซิล และ IDP มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบไอเอลเหมือนกับสถาบันสอนภาษาหลายๆ แห่ง คอร์สนี้จะสอนคุณทำแบบทดสอบ โปรดจำไว้เสมอว่า การพัฒนาระดับภาษาอังกฤษต้องใช้เวลา แนะนำให้เรียน 200 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มคะแนนของคุณได้ 1 จุด

Go to top