Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

อันดับมหาวิทยาลัย VS อัตราการจ้างงาน

อันดับมหาวิทยาลัย VS อัตราการจ้างงาน

สิ่งหนึ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยเรียนต่อต่างประเทศ คือ ตารางจัดอันดับ โดยการหาข้อมูลจากไกด์บุ๊คหรือเสิร์ชกูเกิลดูว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งไหนบ้างที่สามารถเข้าได้

เราได้เคยพูดถึงหัวข้อนี้แล้วในบทความเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีประโยชน์จริงหรือ การจัดอันดับนั้นพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความพึงพอใจของนักเรียน คุณภาพของการวิจัย อุปกรณ์ไอที รวมถึงอัตราการจ้างงาน

เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาสถิติการจ้างงานของมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษทำให้นักเรียนประหลาดใจอยู่ไม่น้อย จากสถิติแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแถวหน้าไม่จำเป็นว่าจะได้งานที่ดีที่สุดเสมอไป
ตัวเลขการจ้างงานคำนวณอย่างไร

Higher Education Statistics Authority (HESA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษซึ่งคำนวณสถิติในหลายๆ ด้านของมหาวิทยาลัยรวมถึงอัตราการจ้างงาน

สถิติการจ้างงานจะคำนวณจากการสำรวจกลุ่มนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 6 เดือนว่าได้งานทำหลังจากเรียนจบตามระดับวุฒิการศึกษาหรือไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก การจ้างงานตามระดับวุฒิการศึกษาหมายถึงทำงานตรงตามสาขาที่เรียน — ไม่ใช่ทำงานในแมคโดนัลด์

 

 

ประโยชน์ของสถิติการจ้างงาน
– ให้ผลสะท้อนที่เร็วและดีในการวัดความสำเร็จหลังจากสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมและหางานที่ดีๆ ทำหลังเรียนจบ

– การจัดอันดับการจ้างงานแสดงให้เห็นถึงความประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการให้คุณประโยชน์พิเศษกับนักเรียน มหาวิทยาลัยที่ได้รับอันดับการจ้างงานสูงกว่าอันดับโดยรวมมักจะให้บริการด้านการหางานที่ยอดเยี่ยมและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

– ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเกรดเฉลี่ยสูง สถิติการจ้างงานจะเป็นอีกปัจจัยหนึงที่จะช่วยคุณตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุดสำหรับต่อยอดอนาคตการทำงานนอกเหนือจากอันดับมหาวิทยาลัย
ปัญหาของสถิติการจ้างงาน

– เป็นการยากในการคำนวณหาอัตราการจ้างงานในแต่ละสาขาวิชา ถ้าคุณสนใจเรียนฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยอังกฤษ และอยากรู้ว่ามีอัตราการจ้างงานที่แน่นอนสำหรับนักเรียนในสาขาวิชานี้เท่าไหร่ขอบอกเลยว่ายากมากและอาจจะไม่แม่นยำเท่าใดนัก เนื่องจากเป็นการสํารวจจากนักเรียนกลุ่มเล็ก อัตราการจ้างงานจะแม่นยำมากขึ้นเมื่อมองที่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

– สำรวจจากนักเรียนที่เรียนจบไปแล้ว 6 เดือนและใช้เวลาช่วงหนึ่งในการวิเคราะห์ผล ดังนั้นสถิติที่ถูกเผยแพร่ออกไปในขณะนั้นอาจเป็นข้อมูลที่เก่าไปแล้ว

– สถิติจะอ้างอิงตามนักเรียนอังกฤษเนื่องจากผู้ที่ทำสำรวจส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ เราจะไม่ทราบสถิตินักเรียนจากประเทศอื่นๆ เช่น ในประเทศไทยว่าหางานทำได้เท่าไหร่

– สถิติการจ้างงานวัดจากนักศึกษาปริญญาตรีมากกว่านักศึกษาปริญญาโท

 

จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ได้ช่วยให้เราได้งานที่ดีที่สุดหรือ?
จากผลการสำรวจในปี 2009/10 นักเรียนที่จบจาก University of Huddersfield มหาวิทยาลัยแถวหน้าเรื่องอัตราการจ้างงานสูงมีงานทำหรือไม่ก็เรียนต่อประมาณ 93.7% ในขณะที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันต่างๆ จัดอันดับมหาวิทยาลัยนี้อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับ University of Oxford ที่มีชื่อเสียงแต่มีอัตราการจ้างงาน 90.2% ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของทุกๆ มหาวิทยาลัยในอังกฤษ

 

มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน?
มหาวิทยาลัยที่ใหม่กว่า อย่างเช่น University of Huddersfield, Nottingham Trent University และ Coventry University จะเด่นในด้านความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม การบรรจุเข้าทำงานในบริษัท และการศึกษาเชิงปฏิบัติ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ เช่น University of Oxford, University of Bristol และ Durham University เน้นการวิจัย

 

ควรให้ความสำคัญกับสถิติการจ้างงานมากแค่ไหน?
มหาวิทยาลัยที่เปิดมาแล้วยาวนานมักจะมีอัตราการจ้างงานที่ดีเยี่ยม ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดใหม่หลายแห่งจะทำไม่ได้ดีขนาดนั้น หากการจ้างงานถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ คุณควรพิจารณาเรื่องอัตราการจ้างงานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย
ท้ายที่สุดความสำคัญของสถิติการจ้างงานในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยนั้นขึ้นอยู่ที่คุณ

 

แหล่งที่มาและอ่านเพิ่มเติม:
Employability: the new student buzzword at universities, BBC News.com
Employability statistics for students graduation in 2002/03 until 2009/10, HESA
Aston beats Oxbridge for Graduate Employability, Sunday Times
Middlesex University students amongst top graduate earners, Times Higher Education Supplement
Salary premium from post-92s can trump that of bigger names, Times Higher Education Supplement

Go to top