Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก :

23 October 2013

ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร: สถาบันที่มีชื่อเสียงในราคาที่ไม่แพงเกินไป

มีปัจจัยอยู่หลายอย่างในการเลือกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง ชื่อเสียง หลักสูตรวิชา และค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย ในบทความนี้เราจะพูดถึงชื่อเสียงและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับค่าเล่าเรียน โดยเราจะเทียบการศึกษาในสหราชอาณาจักรกับประเทศที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่สนใจ ซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

 

ความมีชื่อเสียงและอันดับมหาวิทยาลัย
สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของระบบมหาวิทยาลัยอังกฤษคือเน้นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพโดยรวม มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรเป็นมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ มหาวิทยาลัยเอกชนมีอยู่เพียงแห่งเดียวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบ รัฐบาลควบคุมมาตรฐานมหาวิทยาลัยทุกแห่งจากการตรวจสอบของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (QAA) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสถาบันมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับสูง มหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปิดใหม่จะได้รับอนุญาตให้เปิดก็ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

นอกจากนี้หลักสูตรที่เปิดใหม่จะต้องผ่านการประเมินจากศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นก่อนได้รับการอนุมัติหลักสูตร และจะมีการประเมินอีกครั้งในทุกๆ 2-3 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของแต่ละหลักสูตรยังคงอยู่ในระดับสูง

ด้วยเหตุนี้ทำให้มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรได้รับอัตราส่วนที่สูงมากในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 200 อันดับแรกทั่วโลกโดย Higher / QS survey มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรติดอันดับถึง 130 สถาบันหรือประมาณ 25% ในขณะที่มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 18% (จากมหาวิทยาลัย 48 แห่ง) และอเมริกาได้น้อยกว่า 1% (จากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกว่า 5000 แห่ง)

ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี / ปริญญาโท 1 ปี
นอกจากการรักษาคุณภาพการศึกษาระดับสูงไว้ได้ สหราชอาณาจักรยังได้ปฏิรูประบบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทำให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาโดยใช้เวลาน้อยกว่าประเทศอื่นๆ

โดยปกติหลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักรใช้เวลาเรียน 1 ปี ซึงประหยัดเวลาไปได้ 6 เดือนถึง 1 ปีเพื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำงานก่อนผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยจากประเทศอื่นถึง 1 ปี มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรบางแห่งมีหลักสูตร intensive เรียน 9 เดือน สอนวิชาเฉพาะด้าน / สาขาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี

สำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายหลักสูตรนานาชาติ (เช่น A-levels หรือปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ) เข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีช่วยประหยัดเวลาไปได้ 1 ปีเมื่อเทียบกับระบบการศึกษาในประเทศอื่น อย่างไรก็ตามนักเรียนไทยส่วนมากที่เรียนระบบการศึกษาไทยจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญาในสหราชอาณาจักร

 

อัตราแลกเปลี่ยน
ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งหมายความว่าเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้มีมูลค่ามากขึ้น
ในปี 2006 1 ปอนด์สเตอร์ลิงเท่ากับ 70 บาท แต่ตอนนี้ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงมีค่าเท่ากับ 49 บาท หมายความว่าถ้าตอนนี้คุณไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเงินบาทที่คุณมีอยู่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 30% ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาเงินบาทจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพียง 20% เท่านั้น

ขณะเดียวกันสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งขึ้นทำให้แลกเงินได้น้อยลงถึง 7% เมื่อเทียบกับปี 2006
Source: x-rates.com

 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เมื่อดูที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเรียนในสหราชอาณาจักรเทียบกับประเทศอื่นๆ จะเห็นข้อได้เปรียบหลักๆ อยู่ 2 อย่างคือ ระยะเวลาในการเรียนและอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายปัจจัยที่คุณควรพิจารณาด้วยเช่นกัน
ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนักเรียนจะต้องเป็นผู้ซื้อประกันสุขภาพเอง ในขณะที่นักเรียนในสหราชอาณาจักรที่เรียนหลักสูตรมากกว่า 6 เดือนจะได้รับการประกันสุขภาพฟรีจาก National Health Service

ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรหลายแห่งมี e-book และ e-journal มากมายจัดเตรียมไว้ให้ทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้อตำราเรียนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนได้มาก

การศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสาร สหราชอาณาจักรนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีทั้งคุณภาพสูงและค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงนัก เมื่อปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนไทยส่วนใหญ่คือคุณภาพของการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เราจึงอยากให้คุณตระหนักว่าระบบการศึกษาที่เป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักรนั้นถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

Go to top