Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก :

22 October 2013

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีประโยชน์จริงหรือ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ตารางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสามารถเป็นเครื่องชี้แนะคุณภาพ และแยกให้เห็นความแตกต่างของชื่อเสียงทางการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แต่มีหลายฝ่ายโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ตารางที่ได้จะมาจากการเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ในสหราชอาณาจักร หนังสือพิมพ์ The Times, The Sunday Times, The Financial Times และ The Guardian จะมีการจัดอันดับ และเผยแพร่ตารางออกมาทุกๆ ปี นิตยสารอย่าง Economist ก็ทำการจัดอันดับเช่นกัน แต่จะเน้นไปที่หลักสูตรเป็นหลัก เช่น MBAs เป็นต้น หนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ก็พยายามที่จะรวบรวมผลจากหลายๆ รูปแบบมาเป็นผลสรุปเดียว นอกจากสื่อหนังสือพิมพ์แล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอน และการวิจัยในมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน เห็นได้จาก The Research Assessment Exercise (RAE) และ The Quality Assurance Agency (QAA) สื่อออนไลน์อย่าง Wikipedia ก็มีการทำตารางสรุปอันดับมหาวิทยาลัยโดยวัดมาจากหลากหลายแหล่งที่มา

 

นอกจากนี้ ยังมีสือออนไลน์อีกหลายเว็บที่จัดอันดับมหาวิทยาลัย The Times Higher Education Supplement เป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง และคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการจัดอันดับของ The Times เป็นเข็มทิศบ่งชี้ชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสื่อไหนจะเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุด เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมาก คุณควรตอบคำถามข้างล่างนี้ให้ได้ก่อน แล้วจึงตัดสินใจเลือกตารางจัดอันดับที่เหมาะสมกับคุณ

 

ผลการการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคำนวณมาจากอะไร

ตารางนั้นเน้นที่การทำวิจัย การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความพอใจของนักเรียนเป็นหลัก

 

ตารางนั้นจัดทำเพื่อนักเรียนกลุ่มใด

นักศึกษาปริญญาตรี หรือนักศึกษาปริญญาโท 

 

คุณควรเชื่อการจัดอันดับของที่ไหน

เป็นไปได้หรือที่อันดับของแต่ละมหาวิทยาลัยจะกระโดดขึ้น ลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่ปีหรือสองปี และเป็นไปได้ไหมที่มหาวิทยาลัยหนึ่งจะสามารถเลือนขึ้น 20 อันดับได้ภายในเวลาเพียงปีเดียว ตารางนั้นเน้นที่ภาพรวมของมหาวิทยาลัย หรือเน้นที่สาขาวิชาที่คุณสนใจเข้าศึกษาต่อ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ทำไมการจัดอันดับของแต่ละที่จึงแตกต่างกัน

เหตุผลที่การจัดอันดับของแต่ละที่แตกต่างกันเป็นเพราะ วิธีการ จัดอันดับ และ การคำนวณของแต่ละที่แตกต่างกันนั่นเอง อย่างเช่น ตาราง The Times อาจจะจัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไว้สูงกว่าตารางของ The Guardian หรือที่อื่นๆ ถึง 30 อันดับ The Times มีแนวโน้มจัดอันดับโดยเน้นไปที่การวิจัย (Research) The Guardian มุ่งเน้นระดับปริญญาตรี โดยไม่รวมการวิจัย ในขณะที่สื่อที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่าง Complete University Guide เผยแพร่การจัดอันดับโดยนักเขียนอิสระ เน้นครอบคลุมทุกหมวด ทุกประเภทซึ่งครอบคลุมหลากหลายกว่าสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสนใจในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น คุณภาพการสอน หรือการวิจัย คุณน่าจะเลือกดูตารางที่ตัดสินเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะ

การจัดอันดับเป็นเพียงเข็มทิศช่วยแนะนำมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร แต่ไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดียว คุณควรจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก่อนตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิทยาเขต ความสนุกสนาน ความบันเทิง สภาพแวดล้อม และการจ้างงาน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่คุณควรพิจารณาด้วยเช่นกัน เราได้เขียนทั้งข้อดี และข้อเสียของการจัดอันดับเอาไว้ดังนี้

 

ข้อดีของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ตารางจัดอันดับมหาวิทยาลัยสามารถเป็นเครื่องชี้แนะคุณภาพ และแยกให้เห็นความแตกต่างของชื่อเสียงทางการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ผู้รายงานจัดอันดับด้วยความเป็นมืออาชีพโดยมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาเป็นหลัก ฉะนั้นผลรายงานเหล่านี้น่าจะช่วยปรับปรุงมาตรฐานโดยรวมของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น เพราะแต่ละสถาบันแข่งขันกันเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด การจัดอันดับช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวในการเลือกสถานที่เรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูกๆ

 

ข้อเสียของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเนื้อหาในหลักสูตรจะเหมาะสมกับคุณ รายงานส่วนใหญ่จะพิจารณาภาพรวม ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการศึกษาเป็นหลัก ฉะนั้นคุณจะไม่รู้เกี่ยวกับวิทยาเขต สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่เมืองนั้นๆ มากนัก

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินจากหลักสูตรปริญญาตรี และการทำวิจัย ดังนั้นอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักในการเลือกหลักสูตรปริญญาโท ตารางเป็นเครื่องชี้แนะชื่อเสียงโดยทั่วๆ ไปของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เป็นไกต์ที่ชี้ขาด มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 7 ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าอันดับ 8 เพราะอันที่จริงแล้วทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นก็มีชื่อเสียงดีด้วยกันทั้งคู่

 

ความคิดเห็นจากตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

Helen Smith, Nottingham Trent University
“การจัดอันดับเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังดูหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจ มีหลายปัจจัยที่คุณควรพิจารณา เช่น หลักสูตรการศึกษา หรือวิชาที่คุณจะเรียนต่อ สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาประสบการณ์ของนักเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสบการณ์การฝึกงานที่คุณจะได้จากการเรียนในหลักสูตร ซึ่งจะมี่ส่วนช่วยในการทำงานในอนาคตของคุณ”

 

Mel MacCarthy, London Metropolitan University
“วิธีการในการจัดอันดับเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ และการจัดอันดับแต่ละที่ก็แตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนอาจจะมองภาพรวมได้ไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกัน แต่ท้ายที่สุดการจัดอันดับไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกสถาบันการศึกษา – เพราะนี่เป็นแค่การแนะแนวทางเท่านั้น”

Go to top