Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก :

23 October 2013

ความคิดเห็นในเรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย” จากตัวแทนมหาวิทยาลัยอังกฤษ

เขียนโดย Mel MacCarthy, London Metropolitan University

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน UK

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย วัดจากอะไร
บางคนก็พูดว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือวัดผลแบบง่ายที่ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความแตกต่างของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา ประสบการณ์ในการเข้าไปศึกษา และคุณค่าของวุฒิการศึกษาที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนที่ผู้เผยแพร่พยายามทำให้เราเชื่อตามนั้น

อันที่จริงแล้วการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียน มหาวิทยาลัยพยายามทำการตลาดและทำให้บทวิจัยและธุรกิจต่างๆ สนใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นกับตัวนักเรียนเลย ตารางจัดอันดับเป็นเพียงการให้ภาพรวมข้อมูลของแต่ละเกณฑ์วัด และนั่นก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณหรือตรงกับสถานการณ์ของคุณเท่าใดนัก มีการวิจารณ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ยกตัวอย่าง การพยายามรวบรวมตารางการจัดอันดับจากหลายๆ เกณฑ์ เช่น ตารางการสอน การวิจัย อัตราการลาออก และความพึงพอใจของนักศึกษา นำทุกตารางมารวมเป็นตารางเดียว ซึ่งไม่ได้ถือเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นที่การเรียนการสอนและมีนโยบายเปิดรับสมัครแบบไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและชนชั้นทางสังคม มักจะได้อันดับไม่ดีนัก เนื่องจากมีภารกิจเน้นให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบเข้าถึงคนในวงกว้าง วิธีการในการจัดอันดับเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ และการจัดอันดับแต่ละที่ก็แตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนอาจจะมองภาพรวมได้ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน แต่ท้ายที่สุดการจัดอันดับไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกสถาบันการศึกษา – เพราะนี่เป็นแค่การแนะแนวทางเท่านั้น

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การทำสำรวจอันดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่นักเรียนคาดหวังหรือต้องการเสมอไป และก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าเรียน ได้รับการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือสนุกและได้รับประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตร มีหลายปัจจัยที่คุณควรพิจารณาให้ดีก่อนสมัครเรียน ดังนี้

  • โปรแกรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณ
  • เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางหรือไม่
  • เป็นโปรแกรมที่มีการรับรองอาชีพและสามารถนำทักษะและความรู้ในวิชาชีพไปใช้ได้ไหม
  • ความสามารถในด้านวิชาการและความเป็นไปได้ในการเข้าโปรแกรม
  • ความสามารถทางภาษาและการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
  • สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
  • สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่
  • คำแนะนำโดยศิษย์เก่าและผู้มีส่วนในการตัดสินใจของคุณ

ผู้สมัครควรตรวจสอบการจัดอันดับจากแหล่งอื่นๆ ที่เป็นทางการและดูเที่ยงธรรม อาทิ The Quality Assurance Agency (QAA), The Research Assessment Exercise (RAE) และการรับรองอาชีพในโปรแกรมที่คุณศึกษา

Go to top