Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

23 October 2013

ตารางจัดอันดับมหาวิทยาลัยสามารถเป็นเครื่องชี้แนะคุณภาพ และแยกให้เห็นความแตกต่างของชื่อเสียงทางการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แต่มีหลายฝ่ายโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ตารางที่ได้จะมาจากการเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ในสหราชอาณาจักร หนังสือพิมพ์ the Times, the Sunday Times, the Financial Times และ the Guardian จะมีการจัดอันดับ และเผยแพร่ตารางออกมาทุกๆ ปี นิตยสารอย่าง Economist ก็ทำการจัดอันดับเช่นกัน แต่จะเน้นไปที่หลักสูตรเป็นหลัก เช่น MBAs เป็นต้น หนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ก็พยายามที่จะรวบรวมผลจากหลายๆ รูปแบบมาเป็นผลสรุปเดียว นอกจากสื่อหนังสือพิมพ์แล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัยในมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน เห็นได้จาก the Research Assessment Exercise (RAE) และ the Quality Assurance Agency (QAA) RAE ทำสำรวจทุก 2-3 ปี ล่าสุดคือปี 2008 ดังนั้นข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท สื่อออนไลน์อย่าง Wikipedia ก็มีการทำตารางสรุปอันดับมหาวิทยาลัยโดยวัดมาจากหลากหลายแหล่งที่มา นอกจากนี้ยังมีสือออนไลน์อีกหลายเว็บที่จัดอันดับมหาวิทยาลัย the Times Higher Education Supplement เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน UK และขณะนี้ได้มีการทำ การจัดอันดับโลกในด้านชื่อเสียง โดยทำการสำรวจจากนักวิชาการและอาจารย์ทั่วโลก คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการจัดอันดับของ the Times เป็นเข็มทิศบ่งชี้ชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

Uni-Ranking-2012-300x152

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสื่อไหนจะเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุด เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมาก คุณควรตอบคำถามข้างล่างนี้ให้ได้ก่อน แล้วจึงตัดสินใจเลือกตารางจัดอันดับที่เหมาะสมกับคุณ

ผลการจัดอันดับคำนวณมาจากอะไร ตารางนั้นเน้นที่การทำวิจัย การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความพอใจของนักเรียนเป็นหลัก
ตารางนั้นจัดทำเพื่อนักเรียนกลุ่มใด นักศึกษาปริญญาตรี หรือนักศึกษาปริญญาโท
คุณควรเชื่อการจัดอันดับของที่ไหน เป็นไปได้หรือที่อันดับของแต่ละ มหาวิทยาลัยจะกระโดดขึ้น ลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่ปีหรือสองปี และเป็นไปได้ไหมที่มหาวิทยาลัยหนึ่งจะสามารถเลือนขึ้น 20 อันดับได้ภายในเวลาเพียงปีเดียว
ตารางนั้นเน้นที่ภาพรวมของมหาวิทยาลัย หรือเน้นที่สาขาวิชาที่คุณสนใจเข้าศึกษาต่อ

ทำไมการจัดอันดับของแต่ละที่จึงแตกต่างกัน
เหตุผลที่การจัดอันดับของแต่ละที่แตกต่างกันเป็นเพราะ วิธีการ จัดอันดับ และ การคำนวณ ของ แต่ละที่แตกต่างกันนั่นเอง อย่างเช่น ตาราง The Times อาจจะจัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไว้สูงกว่าตารางของ the Guardian หรือที่อื่นๆ ถึง 30 อันดับ The Times มีแนวโน้มจัดอันดับโดยเน้นไปที่การวิจัย (Research) The Guardian มุ่งเน้นระดับปริญญาตรี โดยไม่รวมการวิจัย ในขณะที่สื่อที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่าง Complete University Guide เผยแพร่การจัดอันดับโดยนักเขียนอิสระ เน้นครอบคลุมทุกหมวด ทุกประเภทซึ่งครอบคลุมหลากหลายกว่าสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสนใจในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น คุณภาพการสอนหรือการวิจัย คุณน่าจะเลือกดูตารางที่ตัดสินเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลของนักเรียนและมหาวิทยาลัยไปให้รัฐบาลสหราชอาณาจักร Higher Education Statistics Agency (HESA) สถาบันจัดอันดับแต่ละแห่งก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ในบางครั้งตารางจัดอันดับ UK ก็ไม่เหมือนกับตารางจัดอันดับโลก เช่น มหาวิทยาลัย Manchester อยู่อันดับที่ 51 จาก the Guardian rankings และอยู่อันดับที่ 48 จาก Times Higher ตารางจัดอันดับโลก
อันที่จริงการจัดอันดับเป็นเพียงเข็มทิศช่วยแนะแนวมหาวิทยาลัยแต่ไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดียว คุณควรจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก่อนตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาวิชาในหลักสูตร วิทยาเขต ความสนุกสนาน ความบันเทิง สภาพแวดล้อม และการจ้างงาน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่คุณควรพิจารณาด้วยเช่นกัน เราได้เขียนทั้งข้อดี และข้อเสียของการจัดอันดับเอาไว้ดังนี้
ข้อดีของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ตารางจัดอันดับมหาวิทยาลัยสามารถเป็นเครื่องชี้แนะคุณภาพ และแยกให้เห็นความแตกต่างของชื่อเสียงทางการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ เป็นอย่างดี
ผู้รายงานจัดอันดับด้วยความเป็นมืออาชีพโดยมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาเป็น หลัก ฉะนั้นผลรายงานเหล่านี้น่าจะช่วยปรับปรุงมาตรฐานโดยรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้ดีขึ้น เพราะแต่ละสถาบันแข่งขันกันเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด
การจัดอันดับช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวในการเลือกสถานที่เรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูกๆ

ข้อเสียของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเนื้อหาในหลักสูตรจะเหมาะสมกับคุณ
รายงานส่วนใหญ่จะพิจารณาภาพรวม ข้อตกลงและเงื่อนไขทางการศึกษาเป็นหลัก ฉะนั้นคุณจะไม่รู้เกี่ยวกับวิทยาเขต สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่เมืองนั้นๆ มากนัก
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินจากหลักสูตรปริญญาตรี และการทำวิจัย ดังนั้นอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักในการเลือกหลักสูตรปริญญาโท
ตารางเป็นเครื่องชี้แนะชื่อเสียงโดยทั่วๆ ไปของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เป็นไกต์ที่ชี้ขาด มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 7 ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าอันดับ 8 เพราะอันที่จริงแล้วทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นก็มีชื่อเสียงดีด้วยกันทั้งคู่

ทีมแนะแนวของเรามากด้วยประสบการณ์ในการค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสม รวมถึงชื่อเสียงและอันดับในการเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด เรายินดีช่วยคุณสมัครเรียน หาที่พัก และตรวจสอบผลการขอวีซ่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เข้ามาปรึกษาเราที่ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 – 18:00 วันเสาร์เวลา 10:00 – 16:00 หรือโทร 02 635 5230 อีเมล info@hands-on.co.th หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hands-on.co.th

Go to top